Vykev 2022 – Tradiční konference pro učitele Kraje Vysočina

Klima se mění a tak se mění i témata našich konferencí, vše o učení o klimatu, o nutných změnách v našem přístupu k planetě i škole.

Termín:

2. prosince 2022 od 9.00 do 15.00

Místo konání:

Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě

Základní informace:

  • Určeno pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.
  • Konference probíhá v nové Krajské knihovně Vysočiny (Žižkova 4344, Havlíčkův Brod), jejíž prohlídka bude součástí konference.
  • Parkování v areálu 2 Kč/hod, ale knihovna je blízko vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě.
  • Na akci budou prodávat své zboží Rezekvítek i Chaloupky, vezměte si s sebou hotovost a na novinky se můžete podívat v našich e-shopech.

Cena:

Cena 250 Kč pro členy sítě MRKEV (uveďte prosím v poznámce v přihlášce). Pro ostatní 350 Kč. V ceně káva, čaj a drobné obědové občerstvení.

Přihlašování:

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku ZDE.

Přihlašujte se do 18. 11. 2022.

Pořadatel: Chaloupky o.p.s.

Kontaktní osoba:
Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz

Program:

8:30 – 9:00 příjezd a prezence, ranní káva

9:00 zahájení 

9:10 – 10:00  Fakta o klimatu/ Hana Tesák Vrtala
O čem učit v klimatické výchově, jaké jsou příčiny a řešení klimatické krize, jaká jsou velká a malá řešení. Otvírákem konference nás provedou odborníci i didaktici ze společnosti Fakta o klimatu.

10:00 – 10:20 Sázíme stromy s Školní les/ David Šorm (Evangelická církev) a Martin Kříž (Chaloupky o.p.s)
Sázíme ovocné stromy podél cest s rodiči s dětmi a místní komunitou v Horní Krupé, sázíme Školní lesy po Vysočině a s úspěšným konceptem získáváme celostátní ocenění.

10:20 – 10:30 Učím o klimatu a Klimatická zahrada / Martin Kříž (Chaloupky o.p.s.)
Představení nového portálu www.ucimoklimatu.cz i nové publikace Klimatická školní zahrada, která představí změny v konceptech práce se školní zahradou a ukáže, jak v zahradě o klimatu učit.

10:30 – 11:00 PŘESTÁVKA

11:30 – 12:00 /30 min/ Zbyněk Bouda EAV Adaptační opatření v domácnosti
Jaká opatření zmírňující dopady změn klimatu na domácnost lze udělat hned, bez investic nebo levně. Informace budou využitelné pro přenos na žáky.

12:00 – 12:30 / 30 min/ Green comp, zelené kompetence/ Boglárka Kurka Ivanegová ze společnosti  SUSTO – Sustainability Tools
Jakou roli hrají lidské hodnoty, orientace na budoucnost, komplexita a akceschopnost v klimatickém vzdělávaní? Přednáška představí GreenComp, nový kompetenční rámec, který začátkem roka představí Evropská komise. Rámec ilustruje, co všechno by jsme měli vědět a být schopní dělat, aby jsme uměli prosazovat udržitelnost.“

12:30 – 13:00 OBĚD

13:00 – 13:15 Biouhel
Biouhel je biomasa rostlinného původu, zuhelnatělá za účelem aplikace do půdy. Základní složkou biouhlu je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její struktura i přirozená úrodnost. Přednáší Jan Káňa, firma Biouhel.cz s.r.o.

13:15 – 13:35 Blok představení místních iniciativ

– Havlíčkův Brod – Květnaté louky ve městě – Moravské Budějovice – Heřmanské kopce

13:40 – 14:20 Jak se žije v Podnebíně
Ukázka simulační hry z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima-adaptační strategie. Hru Chaloupky nabízejí jako program, se kterým přijedeme k vám do školy.

14:20 – 15:00 Exkurze Krajská knihovna
Jak funguje nová krajská knihovna Vysočiny, fond, její úkoly, spolupráce se školami i moderní úsporná budova se zelenou fasádou.

15:00 závěr konference

Přílohy:

pdf
VYKEV2022_plakat.pdf

Děkujeme za spolupráci