Vzděláváme (se) pro klima

Jaké jsou klíčové principy pro vzdělávání o klimatické změně? Vnímá současná revize českého vzdělávání důležitost tohoto tématu? A hlavně, jak učit o klimatu v místních souvislostech a pracovat s ním ve výuce napříč různými předměty?

Na to odpovídá jedinečný web ucimoklimatu.cz, který představíme na konferenci Vzděláváme (se) pro klima. Přijďte vyzkoušet a zažít nejrůznější praktické lekce nebo se seznámit se zajímavými výukovými pomůckami tak, abyste je mohli snadno využít pro vzdělávání (nejen) o klimatické změně.

Účastníci získají osvědčení akreditované MŠMT.

Termín:

26. ledna 2023, 10.00 – 16.00

Místo konání:

Praha

Základní informace:

Vhodné pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a další vzdělavatele (např. ze sítě MAS, ekologických středisek).

Cena:

Konference je zdarma včetně celodenního občerstvení.

Přihlašování:

Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov ve spolupráci s autory webu www.ucimoklimatu.cz.

Kontaktní osoba:
Kateřina Borovinová, katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

Děkujeme za spolupráci