Zveme vás na sérii webinářů Klimatická školní zahrada

Jde učit o klimatu děti v mateřské škole? Co vše můžeme učit v zahradě? Jak využívat zahradu pro klimatickou výuku a jak pečovat o školní zahradu po celý rok? To vše se dozvíte v rámci webinářů, které si pro vás během prosince připravily Chaloupky.

Zahrada a klima na MŠ

Termín:

7. 12. 2022, 18.00 – 19.00

Místo konání:

webinář

Základní informace:

 • Určeno pro pedagogy MŠ a další zájemce.
 • Jde učit o klimatu i děti v mateřské škole? Jde, jen je nesmíme strašit a ukazovat přírodu jako něco zázračně dokonalého, do čeho nesmíme příliš zasahovat. Webinář bude plný ukázek aktivit spojených s tématem klimatu, změn v přírodě…

Cena: ZDARMA

Učíme venku o klimatu 1.stupeň ZŠ

Termín:

8. 12. 2022, 18.00 – 19.00

Místo konání:

webinář

Základní informace:

 • Určeno pro pedagogy 1.stupně ZŠ a další zájemce.
 • V zahradě se dá učit prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika, vlastně všechno. A dá se i klimatická výchova zaměřená na to, jak funguje příroda a planeta.
 • Děti nebudeme stresovat klimatickou změnou, ale budeme se dívat na počasí i podnebí, roční období, jak se připravit na různé extrémní jevy. Jak je důležitá pro zdravou krajinu voda. Půjde především o praktické náměty do výuky.

Cena: ZDARMA

Učíme venku o klimatu 2.stupeň ZŠ

Termín:

12. 12. 2022, 18.00 – 19.00

Místo konání:

webinář

Základní informace:

 • Určeno pro pedagogy 2.stupně ZŠ, pedagogy víceletých gymnázií, středních škol a další zájemce.
 • Dozvíte se, jak využívat zahradu pro klimatickou výuku na II. stupních základních škol a na středních školách.
 • Nabídneme aktivity do různých předmětů i oblastí, budeme hodně ve fyzice, trochu v chemii, samozřejmě v přírodopise. Budeme ukazovat praktické věci, které si můžete venku vyzkoušet třeba hned zítra.

Cena: ZDARMA

Čtvero ročních období ve školní klimatické zahradě 

Termín:

13. 12. 2022, 18.00 – 19.00

Místo konání:

webinář

Základní informace:

 • Určeno pro všechny, kteří s dětmi o zahrady pečují.
 • Dozvíte se, jak si rozplánovat činnosti na zahradě, jak si svépomocí vyrobit a správně pečovat o prvky v zahradě, jak naplánovat výsevy a výsadby, aby byly k užitku ve školním roce a usnadnily i prázdninovou péči o zahradu a mnoho dalšího.
 • Lektorka Dana Křivánková z Lipky Brno se s vámi podělí o bohaté zkušenosti péče o zahrady společně s dětmi. Příklady nejen dobré, ale i té špatné praxe.

Cena: ZDARMA

Plánování a budování klimatické školní zahrady – „Řekni mi, co a pro koho, ale neříkej kde.“ 

Termín:

14. 12. 2022, 18.00 – 19.00

Místo konání:

webinář

Základní informace:

 • Určeno pro všechny, kteří plánují změny na školních zahradách a další zájemce.
 • Jak si ujasnit vlastní požadavky a možnosti před komunikací a spoluprací s architektem, nebo i jen sami pro sebe.
 • Lektorka Ing. Jitka Vágnerová má zkušenosti s plánováním a budováním školních zahrad. Nastíní vám, jak pracovat s prostorem školní zahrady a celého areálu školy, podívat se na prostor novýma očima. Jak zahradu upravit, aby co nejvíce zvládala a pomáhala s klimatickou změnou (tradiční pěstitelky v novém), jak do prostoru zakomponovat výukové prvky… Každá zahrada a lidé kolem ní jsou jedineční a mohou tak dát vzniknou jedinečné zahradě.

Cena: ZDARMA

Přihlašování:

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA WEBINÁŘE

PořadatelChaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola 

Podrobnější informace naleznete na stránkách organizátora.

Děkujeme za spolupráci