Příběhy sucha – výzkumný projekt se vzdělávacím přesahem

Od ledna 2023 bude pedagogům 2. stupně ZŠ k dispozici interaktivní webová stránka představující stávající krajinu suchem ohroženého území Jižní Moravy.

Díky komiksově zpracovaným příběhům spojeným s vybranými vesnicemi se žáci seznámí s:

  • příčinami sucha,
  • vlivem různých forem hospodařením v krajině
  • a scénáři budoucího vývoje postupující klimatické změny.

K dispozici budou také volně navazující pracovní listy. Starší žáci a odborná veřejnost může využít zpracované mapové podklady vybraných obcí, jejich historické pozadí i pravděpodobný vývoj v případě středního emisního scénáře a částečného či velkého zapojení běžných občanů do adaptačních opatření. Cílem projektu je mj. posilovat motivaci občanů k udržitelnému nakládání s vodou.

V případě zájmu sledujte web: Aktuality – Výzkumný projekt „Příběhy sucha“ (cuni.cz)

Zpracovala: Hana Mikulicová

Web tvoří: