Výstava CLI-FI 2050

Jak si součas­ní uměl­ci v kon­tex­tu kli­mat­ick­ých změn před­stavu­jí budouc­nost Země v roce 2050? Čeká nás a naše potomky utopie, nebo naopak dystopie? Odpově­di hledá skupinová výs­ta­va s mez­inárod­ní účastí.

Navštivte měsíc trvající výstavu CLI-FI znázorňující možný svět v roce 2050

V průběhu měsíce června 2023 bude ve vybraných interiérových i exteriérových prostorách objektu Kasárna Karlín probíhat mezinárodní skupinová výstava současného umění s názvem Cli-Fi 2050. Výstavu připravuje a financuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni ve spolupráci s kurátorem Milanem Mikuláštíkem. Tématem výstavy je klimatická fikce – hypotetická vize budoucnosti naší planety se zvláštním zřetelem ke klimatickým změnám a jejich vlivu na společnost, a to především v globálním, ale i v lokálním kontextu. Klíčovým zkoumaným datem, ke kterému se připravovaná výstava vztahuje je rok 2050. Tento rok bývá často skloňován v souvislosti s prognostickými modely i v kontextu mezinárodních klimatických dohod a politických závazků.

Ter­mín výs­tavy: 1. červ­na – 30. červ­na 2023

Adresa: Kasárna Karlín, Praha 8, Prvního pluku 2

Vstup je ZDARMA.

  • Jak si představujete budoucnost Země v roce 2050 v kontextu klimatických změn?
  • Jaký bude stav ekosystému planety?
  • Jak se budou proměňovat teploty na Zemi?
  • Jak pokračující klimatické změny ovlivní vývoj společnosti?
  • Jak se se bude vyvíjet vymírání biologických taxonů (druhů)?
  • Jaké nové technologie ovlivní vývoj klimatu i společnosti a jakým způsobem?
  • Jak se promění zemědělství a situace v produkci potravin?
  • Vidíte budoucnost planety v roce 2050 pozitivně nebo spíš negativně?
  • Čeká nás a naše potomky utopie nebo naopak dystopie?
  • Máme možnost sami do tohoto vývoje zasáhnout?

Zúčastněte se už slavnostní vernisáže a zahájení výstavy

Vernisáž + liveset jam ➔ 31. května od 18 hodin

Vernisáž doplní hudební fúzí tři výrazní pražští DJové a producenti Dialect, Smeti a Pluge ve společném liveset jamu.

Více informací naleznete na facebookové události.

Těšíme se na vás.

Orga­nizá­tor: Člověk v tísni, o. p. s.

Kurá­tor: Milan Mikuláštík, milan.mikulastik@techlib.cz, 773 653 825

Web tvoří: