Hlaste se do 2. ročníku Aklimatizace

Máte ve svém okolí aktivní studenty VŠ nebo někoho do 35 let věku se zájmem o klimatické politiky? Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) přichází s pokračováním vzdělávacího projektu, kdy máte možnost si během následujícího půl roku předávat znalosti a zkušenosti s předními experty a expertkami z oboru klimatických politik z Česka a Evropy.

Foto: Klimatým AMO

Co je to Aklimatizace?

Aklimatizace je vzdělávací projekt Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pro vysokoškolské studenty a studentky a mladé profesionály a profesionálky, kteří chtějí zlepšit své dovednosti jak ovlivňovat směřování české klimatické politiky. Účastníci a účastnice sbírají zkušenosti od předních expertů a expertek z oboru klimatických politik a financí z Česka a Evropy. O problematikách změny klimatu se vzdělávají v tematických celcích. V minulém ročníku diskutovali např. o energetické transformaci, udržitelných financích a klimatických litigacích. Spolu s nejpalčivějšími výzvami evropské klimatické politiky a ekonomiky se účastníci a účastnice též seznamují s nástroji, jak přispět k jejich řešení na expertní úrovni. Díky spolupráci s klíčovými nositeli a nositelkami tématu mají účastníci a účastnice projektu příležitost přenést své poznatky o mezioborových řešeních změny klimatu do politické praxe. Školení probíhá formou denního setkání a večerních seminářů, které se uskuteční od ledna do května 2024 a vyvrcholí víkendovým výjezdem.

Proč se přihlásit?

 • Rozšíříte si znalosti o problémech a řešeních v oblasti klimatické politiky.
 • Získáte dovednosti, kterými klimatické politiky můžete ovlivňovat.
 • Stanete se součástí skupiny, která se na tvorbě klimatických politik v ČR podílí.
 • Můžete nabrat nové zkušenosti z tvorby své publikace za podpory Klimatýmu AMO.

Podmínky účasti:

 • Program je určen pro studenty a studentky jakéhokoliv oboru magisterského či posledního ročníku bakalářského studia a pro mladé profesionály a profesionálky ve věku do 35 let.
 • Schopnost plně se účastnit v programu v českém i anglickém jazyce.
 • Kapacita účastnit se všech seminářů a víkendového výjezdu.
 • Zájem o politologii, ekonomii a vnímání environmentálních problémů v souvislostech.
 • Vyplnění přihlášky s životopisem a motivačním dopisem, na základě kterých vybereme 25 účastníků nebo účastnic projektu.
 • Uhrazení účastnického poplatku (v individuálních případech možnost sociálních stipendií).
 • Uhrazení účastnického poplatku 3.000 Kč (zahrnuje mj. víkendový výjezd s plnou penzí, v individuálních případech nabízíme sociální stipendia).

Formát akcí:

Celodenní setkání v Praze v lednu 2024

 • semináře, networking
  • 12. 1. 2024

Čtyři vzdělávací setkání v Praze v období leden až duben 2024

 • tematické diskusní semináře s experty a expertkami
 • vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin
  • 1. 2. 2024
  • 22. 2. 2024
  • 14. 3. 2024
  • 4. 4. 2024

Víkendové setkání v květnu 2024 v přírodě poblíž Prahy

 • facilitované workshopové formáty, hands-on přístup, prostor pro konzultaci individuální práce, networking, budování komunity
  • 17. – 19. 5. 2024

Závěrečné setkání v červnu Praze

 • reflexe, budování komunity
  • 30.5.2024

Zpracoval: Jakub Opršal, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Web tvoří: