Objednávejte seminář Klimarádi

Chcete vzdělat své studenty na středních školách o ochraně klimatu a právu? Seznamte se s projektem spolku Klimatická žaloba, který nabízí tři varianty semináře.

Foto: spolek Klimatická žaloba

Klimarádi pro střední školy je interaktivní seminář zaměřený na téma ochrany klimatu a práva. Tímto propojením a podáním je v Česku jedinečný. Je veden zkušenou lektorskou dvojicí (jeden člověk z oboru vzdělávání mladých lidí, jeden z oboru práva).

Cílová skupina:

 • studenti a studentky středních škol,
 • skupiny o velikosti 20 – 30 osob, po dohodě i větší či menší skupiny.

Doporučená délka:

 • 3 vyučovací hodiny, lze upravit dle domluvy.

Obsah semináře:

Nabízíme tři varianty, vybrat si můžete jednu, případně dvě:

 1. Klima v souvislostech: poskytneme obecný úvod do změny a ochrany klimatu, občanských práv a do klimatického práva (mezinárodní dohody, situace v ČR a v EU). Studující se zamyslí nad svým vztahem k ochraně klimatu a nad tím, s jakými postoji se setkávají ve společenské diskuzi.
 2. Právní nástroje: poznáváme konkrétní občanské právní nástroje a ukazujeme si jejich praktické použití v kontextu ochrany životního prostředí a klimatu (jak žádat o informace, jak sepsat petici, jak svolat shromáždění).
 3. Simulace soudního sporu o ochranu zdraví a životního prostředí: rozdělíme si role a na příkladu fiktivního sporu o dopady uhelné elektrárny si názorně vyzkoušíme, jak probíhá soudní proces a na základě čeho soudy nalézají spravedlnost.

S výběrem lekce vám rádi pomůžeme tak, aby odpovídala vašim současným potřebám a vhodně doplnila učební plán o expertízu dvou odborníků, kteří studenty lekcí provedou. Neváhejte a o více informací napište našemu koordinátorovi na email: edu@klimazaloba.cz

Principy, na kterých stojí náš vzdělávací program:

 • ctíme dobrovolnost (studující si mohou sami určit, jak moc se do které aktivity zapojí)
 • rozvíjíme znalosti, dovednosti i postoje, dáváme prostor pro uvědomění si a sdílení pocitů
 • dbáme na rovnocenný vztah mezi lektorujícími a studujícími (lektorující berou ohled na potřeby studujících, přizpůsobují jim obsah i metody, obousměrná komunikace, sdílená odpovědnost za učení)
 • dáváme prostor pro aktivní zapojení studujících
 • učíme se spolupracovat ve skupině
 • střídáme rozmanité metody (s ohledem na různé potřeby a styly učení)
 • vytváříme podporující prostředí, které umožňuje zkoušet nové věci i dělat chyby (nehodnotíme, nevytváříme tlak na konkrétní výsledky)

Projekt Klimarádi vznikl pod záštitou spolku Klimatická Žaloba a je podporován organizací AGIT (Activation of young generation in the times of Climate policy). Více informací na webu pořadatele nebo v letáku v příloze.

V případě zájmu o seminář Klimarádi pro střední školy prosím pište na email: edu@klimazaloba.cz nebo volejte na číslo +420 776 876 213

Přílohy:

pdf
Klimaradi-Seminar-o-ochrane-klimatu-pro-SS.pdf
Web tvoří: