Klimatické vzdělávání pro seniory

Začtěte se do příběhu paní učitelky Dagmar Kozlové z Prachatic, která využila oborový den na škole k netradičnímu propojení a vzdělávání. Uvidíte, že ani nepřízeň počasí mnohdy nemusí být překážkou.

Foto: Dagmar Kozlová

Model senioři s vnoučaty

Klimatické vzdělávání ve školách se na nejrůznějších úrovních řeší dnes a denně. Mně ale přišlo zajímavé a důležité nabídnout tuto možnost i seniorům. Po diskuzi s kolegyněmi jsme nakonec zvolili model senioři s vnoučaty. Spojila jsem se s pracovnicí našeho městského úřadu, která má na starosti akce pro seniory a styk s nimi. Nabídla jsem jim možnost zúčastnit se společného výletu a dozvědět se něco o klimatické změně a vším, co s tématem souvisí.

Fotografie: archiv autorky

Akce se uskutečnila v rámci oborového dne na naší škole, při kterém žáci naší školy mohli vzít s sebou na výlet i babičku nebo dědečka. V nedalekém okolí jsem vybrala lokalitu, která byla pro seniory snadno dostupná. Šlo přibližně o tříkilometrový okruh po zpevněné lesní cestě, na kterém bylo možné pozorovat dopady klimatické změny – změnu druhové skladby lesních porostů, větší výskyt chorob a škůdců, obecně sucho a naopak erozní rýhy po přívalových deštích, … Pro teoretický úvod jsme využili některé z grafů Fakt o klimatu. Senioři s vnoučaty se nad nimi společně zamýšleli a diskutovali.

Cestou autobusem na místo venkovní exkurze měli především senioři za úkol zamýšlet se nad tím, co bylo v krajině za jejich mládí jinak. Děti přemýšlely, co je zvláštní pro dané roční období. Naše exkurze se uskutečnila 1. 12. Na zpáteční cestě jsme prodiskutovali, co kdo viděl a zaznamenal, čeho si všiml. Na závěr čekalo na všechny občerstvení v podobě pomazánek většinou z lokálních a sezónních zdrojů. Každý sám nebo ve dvojici s babičkou či dědečkem vyplnili svá klimatická předsevzetí.

Fotografie: archiv autorky

Z fotografií je jasně patrné, že svatý Petr si s námi pěkně zahrál. ☺ Ačkoliv do 30. 11. odpoledne panovalo slunné podzimní počasí, v noci na 1. 12. začalo hustě sněžit a nepolevovalo po celý den. Museli jsme proto zvolit náhradní trasu, trochu těžko se demonstrovalo neadekvátní počasí pro začátek prosince, ovlivnilo to návštěvnost celé akce, ale rozhodně ne náladu a zapojení těch, kteří i přes „nepřízeň“ počasí přišli. Na vyžádání samotných seniorů si akci v květnu či červnu zopakujeme.

Zpracovala: Dagmar Kozlová, ZŠ a Montessori MŠ Prachatice

Web tvoří: