Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola

Jedno z nejstarších českých středisek ekologické výchovy sídlící na Vysočině. Má své pobytové ekocentrum v Kněžicích, dům přírody Žďárských vrchů v Krátké u Sněžného, areál pro zahradní terapii v Balinách, mléčnou farmu v Zašovicích a lesní mateřskou školu v Třebíči. Chaloupky se dlouhodobě věnují učení venku, místně ukotvenému učení (podílíme se na vzniku regionálních učebnic), školním zahradám a badatelsky orientovanému učení. V poslední době je naším tématem les, resp. školní les. Ale také zahradní terapie nebo interpretace přírodního dědictví.

Kdo jsme?

Jsme soukromé školské zařízení zřízení základní organizací ČSOP Kněžice. Naše působnost se díky zakladatelům a partnerům pohybuje nejen v environmentální výchově, ale i ochraně přírody, sociálních službách a zemědělství.

Doma jsme na Vysočině a snažíme se učit:

  • od místního po vzdálenější
  • v reálném prostředí (nejlépe venku v přírodě)
  • nadpředmětově, ekologická výchova se netýká jen biologie a chemie

Klimatické vzdělávání na Chaloupkách

Naše klimatické vzdělávání míří ven do školních zahrad, parku a přírody. Pracujeme usilovně na publikaci klimatická zahrada (ve spolupráci s Lipkou). Řešíme s dětmi na Vysočině lokální problémy týkající se klimatické změny, budujeme školní lesy a natočili jsme dokumentární film Lesní žal, který sleduje pocity dětí na Vysočině, kterým zmizely z roku na rok velké
plochy lesa a míst, které měly rády.

Hlavní programy a kontakty:

Web tvoří: