Člověk v tísni, o. p. s. – vzdělávací program Varianty

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při naší práci vycházíme, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka. Jsme přesvědčeni, že na každém záleží. 

Kdo jsme?

Jsme tvůrčí tým lidí, který pracuje na jednom ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým.

Klimatické vzdělávání a Varianty

Oblasti klimatického vzdělávání se věnujeme v několika dlouhodobých programech. S tématy změny klimatu žáci i učitelé pracují celoročně v programu Active Citizens – chráníme klima!, jehož smyslem je podpořit učitele ve výuce o klimatu a schopnosti vést studenty v přípravě vlastních komunitních projektů zaměřených na toto téma.

Pro učitele základních i středních škol jsme připravili dlouhodobý online kurz Klimatická změna, který je zdarma dostupný všem, kteří se jej rozhodnou studovat. Dozvíte se v něm základní faktické informace o klimatické změně z pohledu přírodních i společenských věd i o tom, jaké cesty jsou v klimatickém vzdělávání efektivní.

Jsme hnací silou a hlavními koordinátory partnerské spolupráce a administrace webu ucimoklimatu.cz. Spolu s kolegy v Člověku v tísni tvoříme webové stránky propojující téma rozvojové pomoci a klimatické změny ve světě www.klima.clovekvtisni.cz.

V projektu Společně pro kvalitní život v metropoli se zaměřujeme na oblast zdravých vztahů v komunitě či sousedství a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Ty mohou pomáhat zvyšovat odolnost komunity vůči projevům klimatické změny a jejím dopadům na zdraví a kvalitu života lidí.

Další programy a podpora škol

Pravidelně během celého roku pořádáme jednodenní či vícedenní semináře a workshopy zaměřené na výuku o tématech souvisejících se změnami klimatu a dalšími globálními tématy. Ve spolupráci s odborníky i učiteli tvoříme metodické publikace a lekce přímo do výuky. Věnujeme se rozvoji dialogické výuky pomocí metody Filosofie pro děti.

V programu Světová škola podporujeme školy v systematické výuce o globálních tématech a souvislostech. Každoročně pořádáme konferenci pro žáky i učitele Summit Světových škol a udělujeme cenu inspirace.

Hlavní programy:

Kontakt:

  • Člověk v tísni, o. p. s. – vzdělávací program Varianty
  • Šafaříkova 635/24
  • 120 00, Praha 2
  • Tel.: 603 944 435
  • Mail: Veronika.endrstova@clovekvtisni.cz 
Web tvoří: