Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Jsme neziskovou organizací působící na poli environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný život od roku 1994.

Kdo jsme?

Jsme středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty jako je např. Škola pro udržitelný život. Pro pedagogy nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference či učební pomůcky. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Rovněž podporujeme zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomáháme při řešení problémů životního prostředí.

Klimatické vzdělávání na Severu

Klimatickému vzdělávání se věnujeme od roku 2014, kdy jsme začali realizovat projekt Modelové klimatické konference, na který jsme navázali analýzou vzdělávacích materiálů a strategických vzdělávacích dokumentů z hlediska klimatické změny. Na jejím základě tvoříme metodiky a semináře pro učitele i realizujeme programy přímo pro žáky. Nejvýznamnější je dlouhodobý (celoroční) program pro ZŠ a SŠ “Klimatická škola pro udržitelný rozvoj”, který se zaměřuje na problematiku na lokální úrovni a podporuje participaci žáků skrze realizaci praktických místních projektů pro klima. Jsme autory pomůcek a programů jako je např. Jak se žije v Podnebíně nebo
Klima mapa. Vyvinuli jsme dva typy pobytových programů zaměřených na klimatické vzdělávání. Podílíme se na vytváření publikací a dokumentů o klimatickém vzdělávání, pořádání kulatých stolů, konferencí a workshopů, zapojujeme se do pracovních skupin k tomuto tématu – např. při revizích RVP. Soustředíme se zejména na téma „Klima jako místní problém“ a na aktivní zapojení mladých lidí do řešení.

Hlavní programy a kontakty:

Web tvoří: