Mladí mění svět – zapojte se i vy

Registrujte svou iniciativu v oblasti klimatu a přijměte svůj závazek. Připojte se k celoevropské výzvě a ukažte světu, že každá snaha se počítá!

Zdroj: Freepik

Rádi byste pomohli mladým k tomu, aby měli skutečný vliv na dění světa kolem sebe? Nebo jste snad vy sami mladí a hledáte možnosti, jak podniknout praktické každodenní kroky ke snížení své uhlíkové stopy a přispět tak k udržitelnějšímu životu? Řada z nás se dnes již angažuje v zájmu klimatu a snaží se inspirovat ostatní. Na evropské úrovni navíc už existuje výzva, která tyto snahy propojuje.

Evropský klimatický pakt je hnutí lidí, kteří se spojili pro společnou věc, z nichž každý podniká kroky ve svém vlastním světě s cílem vybudovat udržitelnější Evropu. Pakt, který zahájila Evropská komise, je součástí Zelené dohody pro Evropu a pomáhá EU splnit cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

Pakt vyzývá organizace a komunity, aby zaregistrovaly své iniciativy v oblasti klimatu a přijaly je jako svůj závazek. Účelem je zvýšit úsilí všech zúčastněných, informovat o dobrých nápadech a projektech a umožnit tak jejich další realizaci. Závazek mohou přijmout nejen soukromé organizace a podniky, ale i školy, komunity či veřejné organizace. Mohou se například zavázat, že změní způsob, jak fungují, vyrábějí, komunikují nebo jak motivují své zaměstnance, zákazníky, zainteresované subjekty či veřejnost obecně k tomu, aby podnikli konkrétní kroky v zájmu ochrany klimatu. Závazky by měly jít nad rámec toho, co je požadováno zákonem, a měly by zahrnovat konkrétní, vědecky podložené kroky, jimiž lze dosáhnout jasných, měřitelných výsledků, jejichž vývoj lze sledovat.

To, že mladí registrují svůj závazek, předpokládá jeho sdílení s ostatními. O svém závazku průběžně informují. Účastníci Klimatického paktu budou moci vyjádřit zájem o činnost ostatních a navázat s nimi kontakt, aby mohli spolupracovat v zájmu společného cíle. Sdílejte s námi vaše návrhy a pomozte nám zformulovat klimatické závazky – připojte se k evropskému hnutí na ochranu klimatu. O změnu se můžeme zasadit všichni. Každá snaha se počítá.

#MyWorldOurPlanet #EUClimatePact 

Chcete se dozvědět více?

  • Navštivte tento ODKAZ, kde se dozvíte více informací, jak se zapojit.
  • Připojte se k týmu Evropského paktu o klimatu a stáhněte si mobilní aplikaci AWorld pomocí následujícího QR kódu:

Zpracoval: Jakub Opršal, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Sepsání článku bylo podpořeno z projektu Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities v rámci evropského programu LIFE, a také projektem Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat jejich stanoviska.

Web tvoří: