EU – Program LIFE

Obsah webu pro vás připravujeme v rámci projektu Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities, který je financován z projektu Evropské unie LIFE. Níže sdílený obsah nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie. Výhradní odpovědnost za něj nese Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov.

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění klimatického vzdělávání v České republice. Doplňuje praxi vzdělávání ve školách a doporučuje zohlednit novou sadu kompetencí pro udržitelný rozvoj a klimatické vzdělávání. Pro dopad projektu je důležitá podpora učitelům a dalším vzdělavatelům. Metodickou, faktografickou a inspirační oporu naleznou vzdělavatelé na vzniklém klimatickém webu, který koncentruje informace, vzdělávací klimatické materiály od různých organizací a příklady dobré praxe na jednom místě. 

AKTIVITY A ČÁSTI WEBU PODPOŘENÉ Z PROJEKTU

 • administrace webu
  • nahrávání lekcí a metodických článků
  • nahrávání událostí do kalendáře a aktualit
  • grafická úprava lekcí, článků a jiného obsahu na webu
 • práce programátora (ladění funkčnosti webu, technická podpora)
 • webdesign – grafické úpravy podoby webu
 • grafická úprava metodik ke stažení
 • partnerské schůzky (20.3., 21.6. a 26.9.2023)
 • fotografické a video podklady
 • recenze knihy Továrna na lži (již brzy na webu)
 • práce administrátora facebookové stránky a skupiny Učím o klimatu
 • propagace webu na sociálních sítích:

PROGRAMY PODPOŘENÉ Z PROJEKTU LIFE:

VYBRANÉ ČLÁNKY NA WEBU PODPOŘENÉ Z PROJEKTU LIFE:

PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU LIFE:

Další informace o projektu LIFE naleznete v českém jazyce na adrese: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU v angličtině: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Web tvoří: