Jak se žije v Podnebíně

Simulační hra na objednání. Představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kde se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat.

Simulační hra o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni.

Nabízíme vám jedinečnou hru, ve které se stanete zástupci obce, kteří ji připravují na měnící se podnebí – povodně, sucha, tropické teploty aj. V obci je nutné zajistit příjemný a bezpečný život i finanční stabilitu. Hráči se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.

Po sehrávce hry nabízíme možnost jednoduché analýzy a mapování opatření v konkrétní obci.

Jak sehrávka hry vypadá, se můžete podívat v prezentaci zde.

Praktické informace k programu:

 • Délka: 2 – 3 hodiny, dle dohody lze upravit
 • Věk účastníků: pro žáky 2. stupně ZŠ, vhodná i pro SŠ a dospělé
 • Počet účastníků: min. 6, max. 30
 • Vzdělávací cíle:
  • Žáci aplikují vybraná klimatická opatření, která se přijímají na úrovni obcí v České republice, a vysvětlí význam jejich zavádění.
  • Žáci uvedou, jaké důsledky zesíleného skleníkového efektu lze očekávat v ČR.
  • Žáci vnímají, že klimatická změna je problémem globálním a celospolečenským.

Objednávejte ZDE: https://sever.ekologickavychova.cz/jak-se-zije-v-podnebine/

Pro školy:

Zajištění kompletního výukového programu vedeného lektorem SEVERu*

 • Program zahrnuje: úvod do klimatické změny, simulační hru, reflexi, pracovní list pro mapování klimatických dopadů a adaptačních opatření v konkrétním místě.
 • Cena za program online nebo v místě lektora: do 20 žáků 2500 Kč/skupina, 125 Kč/každý další žák. Cena v místě vaší školy: stejná + náklady na cestu lektora (20 Kč/km)

Zaškolení a zakoupení hry pro použití v rámci jedné školy*

 • K získání hry pro neomezené využití v rámci školy je třeba zaškolení. Pedagog absolvuje seminář vedený SEVERem či partnerem s licencí, potom hru může pravidelně realizovat sám ve své škole.
 • Cena semináře (online či prezenčně) je 3600,- pro skupinu nebo 450,- Kč pro jednotlivce na vypsané semináře + případné cestovní náklady lektora.
 • Cena herního setu v rámci/po absolvování semináře – 1900 Kč/ks, online verze 1300 Kč (určeno pouze k sehrávkám zdarma v rámci jedné školy)

*Lze hradit z některých šablon.

Pro další organizace a vzdělavatele:

Zajištění kompletního výukového programu vedeného lektorem SEVERu

 • Program zahrnuje: úvod do klimatické změny v kontextu vzdělávání, simulační hru, reflexi a poskytnutí pracovního listu pro mapování klimatických dopadů a adaptačních opatření v konkrétním místě.
 • Cena za program online nebo v místě lektora: do 20 hráčů 2500 Kč/skupina, 125 Kč/každý další hráč. Cena v místě vaší organizace: stejná + náklady na cestu lektora (20 Kč/km).

Zaškolení a získání licence hru realizovat neomezeně

 • Pro získání licence na neomezený počet sehrávek pro různé skupiny v rámci vašich výukových programů a seminářů je nutné zaškolení vašich lektorů a uzavření licenční smlouvy.
 • Cena za licenci (s právem poskytovat semináře a herní sety): 20 000 Kč. Zahrnuje zaškolení až 15 osob, neomezené realizace hry , 2x herní set (fyzický) a online verzi hry.

Autoři: Kateřina Borovinová, Jiří Chovaneček
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

V případě zájmu pište na e-mail: katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

Přílohy:

pdf
Ukazka-hry-Podnebin.pdf
pdf
Letak-Podnebin.pdf

Vyzkoušejte také

Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý […]

Více informací

Foto: Ryan Brown / UN Women

I drobnost se počítá

Každý z nás ovlivňuje klima, a proto ho i každý z nás může pomoci chránit. Která opatření se dělají snadno? A jak jsou vlastně efektivní? […]

Více informací

Zdroj: Adobe Stock

Domluva s úřady

Víte, jak funguje katastr nemovitostí a co je potřeba napsat do žádosti na místní úřad? To všechno si vyzkoušíte na příkladu […]

Více informací

Web tvoří: