Inspirujte se příběhy mladých lidí

Hledáte podněty a motivaci pro další práci se svými žáky? Ukažte jim, že i v mladém věku lze usilovat o zmírnění a řešení dopadů klimatické změny. Seznamte se s výstupy z kampaně Mladí mění klima.

Zdroj: Kampaň Mladí mění klima, Učím o klimatu

Mění mladí klima?

Máte ve svém okolí mladé aktivní lidi, kteří zajímavým způsobem usilují o zmírnění klimatické změny nebo pomáhají k adaptaci na její dopady? Na jaře letošního roku proběhla kampaň, která se snažila upozornit právě na aktivity těchto inspirativních lidí, a tím i zdůraznit význam klimatického vzdělávání a webu Učím o klimatu.

Proč čerpat inspiraci zrovna u mladých?

V našem miniseriálu jsme představili osobnosti, které se zapojují do snah o zmírnění změny klimatu, a mohou být inspirací pro pedagogy i další studenty. Výstupy z kampaně jsme zveřejnili na facebookové stránce Učím o klimatu i stejnojmenném webovém portálu.

Naším cílem bylo ukázat, že i mladí lidé toho dokážou hodně a umí být dobrým příkladem pro své okolí. Prostřednictvím cílené kampaně jsme se snažili jak oslovit další mladé lidi, tak i ukázat veřejnosti, že nastupující generaci není budoucnost naší planety lhostejná.

Příspěvky z kampaně naleznete především na facebookové stránce Učím o klimatu:

Výsledky kampaně

Podařilo se nám úspěšně zpropagovat web Učím o klimatu a zároveň zdokumentovat činnost mladých lidí zapojujících se do řešení klimatické krize. Díky podpoře z Ministerstva životního prostředí jsme informace o klimatické změně nabídli více lidem a zprostředkovali jim spoustu dalších užitečných materiálů, které lze použít zejména do výuky.

Co se nám podařilo?

  • Kampaň a její výsledky se dostaly k řadě lidí, kteří dosud web Učím o klimatu neznali.
  • Upozornili jsme na přínosnou činnost mladých inspirativních lidí.
  • Skrze kampaň jsme oslovili přes 12 tisíc osob.

A co si z toho vzít závěrem? Vaši studenti i vy učitelé se můžete zapojit do ochrany klimatu! Můžete společně realizovat vybraný dlouhodobý program, využít některou z lekcí na webu pro krátkou osvětu, či se zapojit přímo do klimatického paktu.

Zpracoval: Jakub Opršal, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.

Výstupy z kampaně Mladí mění klima vznikly díky podpoře z projektu Ministerstva životního prostředí ČR. Nemusí vyjadřovat jeho stanoviska.

Web tvoří: