Člověk a měnící se planeta

Prozkoumejte komplexní a zároveň přehledný web o klimatické změně, který popularizační formou přibližuje příčiny, projevy i možná řešení změny klimatu ve světě i v Česku. Web je unikátní v tom, že srozumitelně propojuje poznatky o proměnách klimatu se společenskou rovinou problému.

Co na webu najdete?

Web klima.clovekvtisni.cz využívá různá popularizační videa, interaktivní grafy a vizualizace od relevantních odborníků i příběhy z praxe a nabízí vhled do toho, co změna klimatu je, jak se projevuje ve světě i v České republice, a jaká řešení je třeba přijmout na mezinárodní i místní úrovni. 

Je rozdělen do pěti tematických částí:

 • Změna klimatu
 • Česko
 • Řešení
 • Naše aktivity
 • Vzdělávání

Web obsahuje velké množství důvěryhodných zdrojů informací, veškeré údaje zde uvedené jsou řádně ozdrojovány a funguje jako takový rozcestník umožňující hlubší bádání o tématu.

Jak web využít ve výuce?

Jeho obsah je psán i strukturován tak, aby zaujal jak laiky, kteří ocení stručný základ, tak i ty, kteří se chtějí do souvislostí ponořit hlouběji. 

Web tedy můžete přímo použít ve výuce a nechat žáky a žačky jej samostatně prozkoumávat, nebo jim položit několik otázek, na které mají na webu najít odpovědi, např:

 • Jaké jsou známé limity naší planety a jak jsme na tom s jejich dosažením či překračováním?
 • Jak se globálně proměňuje počet přírodních katastrof od roku 1980 dodnes?
 • Kam se outsourcují emise?
 • Co je klimatická migrace?
 • Kolik peněz může Česko získat z Evropské unie na spravedlivou transfromaci?

Nebo můžete začít všeobecným sběrem otázek, které studující ke změně klimatu, jejímu řešení, příčinám, roli člověka, atd. napadají, a nechat je pak hledat odpovědi na tyto jejich otázky, které je zajímají. 

Proč takový web přináší právě Člověk v tísni?

Člověk v tísni dlouhodobě posiluje své aktivity týkající se změny klimatu. Patří sem například:

 • pomoc klimatickým uprchlíkům a osvěta o migraci,
 • zadržování vláhy a klimaticky inteligentní či regenerativní zemědělství
 • posilování odolnosti lidí proti přírodním katastrofám
 • klimatické vzdělávání a osvěta o změně klimatu
 • pomoc environmentálním aktivistům, kteří jsou v autoritářských režimech i v ohrožení života

Zkušenosti nasbírané působením Člověka v tísni ve světě i v ČR se promítají také do obsahu tohoto webu.

Prohlédněte si, na co na webu narazíte:

Vyzkoušejte také

Atlas klimatické změny

Chcete provést vaše žáky základní problematikou klimatické změny? V tomto atlase najdete snadno pochopitelné grafy a mapy podložené důvěryhodnými zdroji, navíc doplněné […]

Více informací

Foto: Veronika Endrštová

Fakta o klimatu

Stáhněte si zdarma infografiky, které můžete volně použít ve výuce. Od fyzikálních základů klimatické změny, přes energetiku až po témata […]

Více informací

Průměrná teplota v ČR

Získejte více jistoty v tématu díky online kurzu Klimatická změna

Přihlaste se do online kurzu pro pedagožky a pedagogy, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu.  Je to zdarma […]

Více informací

Web tvoří: