Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu

Lámete si hlavu nad tím, co dělat, když na děti dolehne ekologická úzkost či environmentální žal? Přemýšlíte, jak tyto prožitky učinit součástí výuky? Začtěte se do metodického textu a získejte větší jistotu v práci s emocemi v klima výuce.

Co metodika přináší?

Text Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu poskytuje metodickou podporu vyučujícím žáků 2. stupně ZŠ, SŠ a VŠ. Metodika je rozdělena do dvou částí, jejichž cílem je:

  • 1. část: blíže seznámit vyučující, kteří*ré s dětmi a dospívajícími probírají téma změny klimatu a další environmentální témata, s fenoménem ekologické úzkosti a environmentálního žalu
  • 2. část: nabídnout konkrétní techniky práce s emocemi u dětí, poskytnout podporu těm, kteří váhají a obávají se emočních reakcí žáků a žaček, a v neposlední řadě načrtnout způsoby, jak mohou vyučující využít zmíněné emoce k hledání vhodných vizí a jak v dětech posílit environmentální naději.

Jaké jsou hlavní principy uvedené metodiky?

  1. Při výuce o ekologických tématech a změně klimatu je třeba brát emoce žáků v potaz. V souladu s principy celostního vzdělávání doporučujeme s nimi aktivně pracovat a čerpat z nich zdroje pro samotnou výuku. Emoce mohou totiž sloužit jako důležitý kompas pro další směřování, a to na individuální, ale i celospolečenské úrovni. Naopak potlačené či nezpracované emoce mohou mít nejen negativní vliv na psychický a fyzický stav studujících, ale také mohou bránit hledání vhodných vizí a řešení.
  2. Z průzkumů vyplývá, že děti a mladí lidé klimatickou krizi emocionálně prožívají. Podle všeho jak rostou znalosti dětí o tématu, roste i pravděpodobnost rozvinutí ekologické úzkosti.
  3. Děti potřebují být těžkým tématem klimatické krize emocionálně doprovázeny. Základem je pochopení a přijetí toho, jak celou situaci vnímají a prožívají. Z různých důvodů mohou mít zábrany o svých emocích mluvit nebo je dát najevo, proto může být na místě poskytnout jim v rámci výuky bezpečný prostor k tomu si své emoce zvědomit a pomoci jim je zpracovat. Taková integrace toho, co dané dítě či celý školní kolektiv cítí, je součástí psychohygieny a napomáhá tomu, aby nepříjemné emoce děti nezavalily či neparalyzovaly.

Jaké praktické nástroje v metodice najdete?

Metodický text poskytuje nástroje k podpoře emočních zdrojů mladých lidí tak, aby mohli celým procesem projít posíleni:

  • vědomím, že v tom nejsou sami,
  • vizí, jaký svět si přejí tvořit pro sebe a své děti,
  • vírou, že tyto vize můžou vytrvalým úsilím spoluvytvářet, přispět k jejich realizaci
  • a uvědoměním, že někdy je v pořádku odpočívat a regenerovat se.

Metodika dále popisuje základní principy krizové intervence a odkazy na užitečné zdroje.

Metodický text vytvořila terapeutka Zdeňka Voštová ve spolupráci s dětskou psycholožkou Nikol Nesvadbovou v rámci projektu Futuropolis organizace NaZemi.

Zdeňka Voštová

Metodiku stahujte zde:

pdf
Jak-pracovat-s-emocemi-deti-pri-vyuce-o-zmene-klimatu.pdf

Vyzkoušejte také

Získejte více jistoty v tématu díky online kurzu Klimatická změna

Přihlaste se do online kurzu pro pedagožky a pedagogy, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu.  Je to zdarma […]

Více informací

Co žáci vědí o změně klimatu a jak se cítí?

Oporu pro porozumění prioritám klimatického vzdělávání nám mohou dát i závěry nejnovějších výzkumů. Přinášíme vám proto výtah klíčových informací ze tří […]

Více informací

Jak rozumět různým postojům studentů ke změně klimatu?

Výzkum České klima 2021 přinesl zajímavé poznatky o segmentaci české společnosti z hlediska postojů ke změně klimatu. V článku se dozvíte, jak výzkumníci […]

Více informací

Web tvoří: