První česká publikace shrnující doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu
Publikace

Klima se mění – a co my?

První česká publikace shrnující doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu

Je pro vás těžké učit o změně klimatu?
Nejste v tom sami. Proto vznikla tato knížka.
Stáhnout publikaci

Publikace vám pomůže

Získat know-how a sebedůvěru o změně klimatu učit a k tomu:

Odhalit, co při učení o změně klimatu funguje a co spíše škodí
Udělat si obrázek, co vše „dobré“ klimatické vzdělávání obnáší
Ujasnit si hluboké příčiny, dopady a možná řešení klimatické krize
Pracovat nejen s fakty, ale také s emocemi a hodnotami

Máte otázky ?

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky k publikaci

Pro všechny, kdo chtějí a mohou pomoci s rozšířením kvalitního klimatického vzdělávání – učitele, ředitele škol, lektory, úředníky a tvůrce vzdělávací politiky.

Pro ty, kdo hledají pouze už nachystané aktivity a materiály do výuky. To zde nenajdete. Ale pochopíte širší souvislosti klimatického vzdělávání. Bude pak pro vás snazší vlastní vzdělávací lekce tvořit. A získáte mnoho tipů, kde existující metodiky a materiály nalézt.

  • Popis efektivních strategií a postupů klimatického vzdělávání
  • Přehledný finský model jízdního kola pro klimatické vzdělávání
  • Formulované vzdělávací cíle pro učení o změně klimatu
  • Tipy na vzdělávací programy a materiály
Obsah publikace ke stažení

Publikace Učím o klimatu v číslech

0

stran

0

členů pracovní skupiny

0

měsíců rešerší, diskusí a psaní

0

odborných zdrojů

Publikaci doporučují

Klimatologové, akademici, učitelé a odborníci ve vzdělávání

Kdo za tím stojí

Publikaci vytvořila Pracovní skupina pro klimatické vzdělání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Vydalo ji Ministerstvo životního prostředí v roce 2021.

Hlavní autor a editor

Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)

Další autoři a spoluautoři

Mgr. Romana Březovská, M.A. (Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.)
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Mgr. Miloslav Kolenatý (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (Masarykova univerzita)
RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o. p. s.)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z. s., a Masarykova univerzita )
Mgr. Renata Svobodová (Masarykova univerzita)
Bc. Tadeáš Žďárský (Na Zemi, z. s. a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace)

Předsednictví pracovní skupiny

Mgr. Miroslav Novák – MŽP, Oddělení dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu
Seznam všech 27 členů Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání naleznete v publikaci.

Na přípravě webu spolupracují organizace
Člověk v tísni
TEREZA
SEVER
Chaloupky
Lipka
Fakta o klimatu
Učitelé za klima