seminář

Zveme vás na sérii webinářů Klimatická školní zahrada

Jde učit o klimatu děti v mateřské škole? Co vše můžeme učit v zahradě? Jak využívat zahradu pro klimatickou výuku a jak pečovat o školní […]

Více informací

Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo – 1denní seminář střediska SEVER

Představení klíčových principů a témat pro klimatické vzdělávání, sehrávka simulační hry „Jak se žije v Podnebíně, vyzkoušení jedinečného grafického nástroje Klima mapa, seznámení s novou budovou Ekocentra Iris.

Více informací
Děkujeme za spolupráci