Metodika dekarbonizace škol pro učitele

Víte, jak snížit uhlíkovou stopu školy? Tato příručka obsahuje návrh aktivit a pracovních listů se zaměřením na rozvoj klimatické gramotnosti žáků, posuzování výchozího stavu školy a konkrétní dekarbonizační opatření, která lze v areálu školy realizovat.

Ilustrace: Tom Kandel

Podpora dekarbonizace škol

Dekarbonizace je pro ochranu klimatu klíčová a školy v ní mohou hrát zásadní roli. Nejenže mohou zavedením různých opatření významně snížit svou uhlíkovou stopu, ale mají také příležitost klimaticky vzdělávat a motivovat významnou část populace.

V ČR funguje více než 5500 základních a středních škol, které navštěvuje téměř 1,5 miliónu žáků a žákyň, působí zde více než 130 tisíc pedagogických pracovnic i pracovníků a tisíce dalších zaměstnanců. Spolu s rodinami a blízkými svých žáků a žákyň je to obrovské množství lidí, které je možné prostřednictvím škol oslovit a povzbudit k environmentálně šetrnému chování.

V posledních letech přibývá nových škol, které jsou postaveny ze šetrných stavebních materiálů a vysoké energetické účinnosti. Nicméně převážná většina škol jsou školy starší, nerekonstruované a s obrovským potenciálem energetických, a tím i uhlíkových úspor. Opatření, která tomu mohou napomoct mají řadu přínosů. Vedle snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí mohou šetřit finanční zdroje a zvyšovat kvalitu vzdělávacího prostředí.

Podpora dekarbonizace škol a dalších vzdělávacích zařízení spolu se zvyšováním energeticky šetrné vzdělávací infrastruktury je také jedním z doporučení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2023-2027. Školy mohou žádat o finanční prostředky z veřejných zdrojů, zejména z Operačního programu Životní prostředí, na podporu zavádění dekarbonizačních opatření.

Metodika dekarbonizace škol

  • obsahuje návrh aktivit a pracovních listů se zaměřením na rozvoj klimatické gramotnosti žáků, posuzování výchozího stavu školy ve spolupráci s žáky a zaměstnanci školy a konkrétní dekarbonizační opatření, která lze v areálu školy realizovat;
  • prezentuje další dostupné zdroje informací a organizace, které mohou školám v jejich úsilí o dekarbonizaci a klimatické vzdělávání pomoci;
  • je primárně určena učitelům, poskytuje teoretický a praktický úvod do klimatického vzdělávání uzpůsobený možnostem a potřebám druhého stupně základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií.

Prolistujte si a stáhněte si publikaci zde:

pdf
Metodika-dekarbonizace-skol.pdf

Autoři publikace: Boglárka Kurka Ivanegová (SUSTO), Martin Kříž (Chaloupky)

Boglárka Kurka Ivanegová je předsedkyní Spirály – sítě poskytovatelů environmentálního vzdělávání na Slovensku. Též je spoluzakladatelkou společnosti SUSTO-Sustainability Tools, s.r.o.. Věnuje se rozvoji environmentálního a klimatického vzdělávání. V rámci slovenské reformy formy a obsahu základního vzdělávání se věnovala posilování průřezové environmentální gramotnosti a byla členkou komise pro vzdělávací oblast Člověk a Příroda.

Martin Kříž je programový ředitel v obecně prospěšné společnosti Chaloupky. Věnuje se učení venku, badatelsky orientovanému učení, environmentální senzitivitě a místně ukotvenému učení. Poskytuje odborný dohled nad tvorbou webu.

Publikace vznikla v rámci veřejné zakázky „Metodika dekarbonizace škol II“, která je financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020. Publikaci vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Vyzkoušejte také

Jak může klimatické vzdělávání podpořit celá škola?

Nechte se inspirovat tipy na to, jak téma klimatické odpovědnosti prolnout do různých úrovní života školy tak, aby se stalo […]

Více informací

Podcast 2050

Fandíte podcastům? Pak byste si určitě měli poslechnout, co musíme jako společnost udělat pro to, aby se nám v roce 2050 […]

Více informací

Active Citizens – Chráníme klima!

Ucelená metodická publikace, která vás provede tím, jak začlenit do výuky téma klimatické změny a podpořit aktivní občanství u žáků. Najdete zde […]

Více informací

Web tvoří: