Uhlík v našem okolí

Uhlík je základním stavebním kamenem života a zároveň pomáhá stabilizovat klima. Prozkoumejte se svými žáky, kde v okolí se vyskytuje, a vytvořte uhlíkovou mapu. Jakou roli v koloběhu uhlíku hrajete právě vy?

Foto: rawpixel.com na Freepik

Vzdělávací cíle:

  • Žáci získají informace o existenci uhlíkového cyklu a jeho hlavních součástech.
  • Žáci na základě nově získaných informací diskutují o tom, jaké toky a úložiště uhlíku je možné vysledovat v okolí školy.
  • Žáci vytvoří uhlíkovou mapu svého okolí.

Pomůcky:

  • papír, tužka, přílohy s obrázky vytištěné do skupin, přístup k internetu

Postup:

1. Co je to koloběh uhlíku a jaké jsou jeho hlavní části? (10 min)

Uhlík je základním stavebním kamenem života. Atomy uhlíku se nacházejí všude na Zemi. Uhlík představuje 45-50 % celkové hmotnosti biosféry a je také uložen v oceánu, atmosféře a zemské kůře. Atom uhlíku mohl strávit miliony let pohybem po Zemi v komplexním cyklu.

Globální uhlíkový cyklus charakterizuje pohyb uhlíku mezi sférami Země. Je klíčovým regulátorem klimatického systému Země a je ústředním prvkem fungování ekosystému.

Podívejte se na animaci, která představuje koloběh uhlíku a jeho hlavní části. Fialové šipky v animaci znázorňují ukládání uhlíku, žluté šipky představují jeho uvolňování:

2. Diskuse ve skupinách a tvorba uhlíkové mapy (15 min)

Požádejte žáky, aby se zamysleli a ve skupinách diskutovali o tom, kde ve vašem okolí je uhlík uvolňován nebo absorbován. Odhalíte ve vašem okolí nějaké velké zdroje uhlíku? Najdete nějaká úložiště?

Na základě výsledků diskuse žáci vytvoří uhlíkovou mapu svého okolí. Mohou použít obrázek z přílohy Cyklus uhlíku_bez popisu nebo si vytvořit vlastní obrázek.

Požádejte žáky, aby ukládání a uvolňování uhlíku vyznačili šipkami různé barvy a mapu doplnili legendou.

3. Prezentování výsledků (10 min)

Žáci představí své mapy.

4. Zamyšlení nad vlastní rolí v koloběhu uhlíku, reflexe (10 min)

Žáci se zamyslí na svou rolí v globálním koloběhu uhlíku a nad tím, které z jejich aktivit přispívají k jeho produkci. 

Volitelná aktivita nad rámec základní časové dotace

Vydejte se s žáky na podrobný průzkum okolí. Objevíte nějaké další zdroje nebo úložiště uhlíku?  K průzkumu můžete použít také internetové zdroje.

Autoři: Vzdělávací centrum TEREZA, Program GLOBE

Přílohy:

pdf
Lekce_Uhlik_v_nasem_okoli.pdf
pdf
Priloha_1_Schema_globalniho_cyklu_uhliku.pdf
pdf
Priloha_2_Cyklus_uhliku_bez_popisu.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Hra na skleníkový efekt

V této pohybové hře žáci sami znázorní, jak funguje skleníkový efekt. Jedni se stanou slunečními paprsky, druzí pak oxidem uhličitým. […]

Více informací

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Foto: Chaloupky

O klimatu anglicky

Dr. Colin Summerhayes v anglickém rozhovoru popisuje, jakým způsobem energetika, zemědělství nebo doprava ovlivňují klima a co to znamená pro naši planetu. […]

Více informací

Foto: Colin Summerhayes
Web tvoří: