Klimatická dobrodružství

Vyzkoušejte si badatelskou výuku v praxi. Zamýšlejte se nad projevy klimatické změny ve svém okolí i problémy, které způsobuje na druhém konci planety. Zkoumejte a navrhujte jejich řešení. V publikaci naleznete osvědčené metody, hotové lekce do výuky i inspiraci pro školní projekt.

Zdroj: TEREZA, program Badatelé

Co v publikaci najdete?

Klimatická dobrodružství je publikace, která využívá metody badatelsky orientované výuky v klimatickém vzdělávání. Více než klasickou publikaci představuje soubor 9 ucelených výukových lekcí, které spojuje jedno téma, jímž je změna klimatu.

Názvy jednotlivých lekcí:

 • Klima a želvy pro 1. stupeň ZŠ
 • Mikroklima v okolí školy
 • Vsákne se to?
 • Klima a želvy pro 2. stupeň ZŠ
 • Co Archimedes věděl o ledovcích pro ZŠ
 • Na oblečení záleží
 • Jak cestuje uhlík
 • Podnebné pásy Země – co vyčteme z grafu teplot a srážek
 • Co Archimedes věděl o ledovcích pro SŠ

Než se vrhnete do jednotlivých lekcí, které pro vás autoři spolu s učiteli připravili, připomeňme si v bodech principy badatelsky orientované výuky.

Co je badatelsky orientovaná výuka?

Badatelství (BOV) využívá problémových situací, které v žácích vzbuzují potřebu zjistit, jak věci fungují. Výsledkem je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Zjištěné výsledky mohou následně využít k aktivnímu jednání, například k ochraně životního prostředí. Metodika badatelské výuky je založena na pěti základních krocích.

Pět kroků k badatelské výuce

 • Motivace, kladení otázek, výběr výzkumné otázky, získávání informací.
 • Formulace vlastního názoru, domněnky, vědecké hypotézy.
 • Plánování a příprava pokusu, provedení pokusu, vyhodnocení dat.
 • Formulace závěrů, návrat k hypotéze, hledání souvislostí, prezentace, kladení nových otázek.
 • Akce.

Prolistujte si vybrané ukázky z publikace:

Základní informace k badatelství najdete na badatele.cz, kde jsou také: metodické materiály ke stažení, aktivity k procvičování jednotlivých kroků i celé ukázkové lekce použitelné ve výuce a videoukázky.

Stáhněte si publikaci zde:

pdf
Klimaticka-dobrodruzstvi.pdf

Autorky a autoři publikace:
Hana Vašina Svobodová, Jana Divišová, Petra Šimonová, Vendula Jansová, Jan Mazůrek, Jakub Holec, Marián Diviš
Koordinace, redakce:
Barbora Hrdličková a tým TEREZY
Korektury: Markéta Lakosilová
Grafika: Formall
Vydala: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2024

Vyzkoušejte také

Školní les do kapsy (TEREZA)

O klimatu můžete učit i vlastním aktivním přístupem. Vysaďte malý lesík v blízkosti školy a ukažte tak názorně žákům, jak funguje jeho ekosystém. Na projekt nebudete sami, metodickou i realizační pomoc vám poskytne vzdělávací centrum TEREZA.

Více informací

Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na […]

Více informací

Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají […]

Více informací

Mikroklima - ilustrační fotografie
Foto: Tomáš Princ
Web tvoří: