Fenologie

Vyzkoušejme si práci fenologa na vlastní kůži! Fenologie je věda, která sleduje načasování vývojových fází (tzv. fenofází) rostlin a živočichů, zejména v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. Kvůli globálnímu oteplování dochází k dřívějšímu nástupu fenologických fází, které jsou tak citlivým indikátorem změn klimatu. Lekce žáky učí rozpoznávat, pozorovat a zaznamenávat fenofáze během roku.

Vzdělávací cíle:

  • Žák rozeznává jednotlivé fenofáze.
  • Žák zaznamenává jednotlivé fenofáze v terénu.
  • Žák zaznamenává fenofáze v časové ose a vyhodnocuje je.
  • Žák uplatňuje poznatky o fenofázích při pozorování, aby rozklíčoval změny počasí a klimatu.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky, fotoaparát.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Na začátku si zvolte strom nebo keř, který chcete pozorovat. Vybrané zástupce je dobré navštěvovat 3–4x týdně, zvláště v období, kdy bude zřejmé, že nastanou sledované fenologické fáze. Součástí pracovního listu jsou 2 úkoly:

ROZPOZNÁVÁNÍ FENOFÁZÍ (45 min)

S pomocí fotografií v pracovním listě pedagog seznámí žáky s fenofázemi a jejich průběhem. Fotografie žáci následně skládají a přiřazují dle různých zadání. Součástí aktivity je také představení, jak dopady klimatické změny fenologické fáze ovlivňují – např. dřívější nástup olistění, pupenů nebo kvetení. Mezi živočichy může docházet např. k dřívějšímu hnízdění. Pracovní list také představuje, jaká mohou být rizika spojena s dřívějším nebo pozdějším nástupem fenofáze.

TERÉNNÍ POZOROVÁNÍ FENOFÁZÍ (15 min zadání)

Dvojice žáků si vyberou strom (břízu, lísku nebo lípu), který pravidelně cca 2-3x týdně navštěvují a pozorují fenofáze. Ty si fotí a posléze v průběhu měsíců i zaznamenávají do záznamového archu. Po určitém období budete společně data vyhodnocovat. Fotografie fenofází je vhodné ukládat např. do celostátního programu fenofaze.cz

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
Mgr. Monika Bláhová
Ing. Petra Dížková
RNDr. Yvonna Gaillyová
Mgr. Lucie Kudláčková
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_FENOLOGIE.pdf

Vyzkoušejte také

Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby […]

Více informací

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: