Fenologie

Vyzkoušejme si práci fenologa na vlastní kůži! Fenologie je věda, která sleduje načasování vývojových fází (tzv. fenofází) rostlin a živočichů, zejména v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. Kvůli globálnímu oteplování dochází k dřívějšímu nástupu fenologických fází, které jsou tak citlivým indikátorem změn klimatu. Lekce žáky učí rozpoznávat, pozorovat a zaznamenávat fenofáze během roku.

Vzdělávací cíle:

  • Žák rozeznává jednotlivé fenofáze.
  • Žák zaznamenává jednotlivé fenofáze v terénu.
  • Žák zaznamenává fenofáze v časové ose a vyhodnocuje je.
  • Žák uplatňuje poznatky o fenofázích při pozorování, aby rozklíčoval změny počasí a klimatu.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky, fotoaparát.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Na začátku si zvolte strom nebo keř, který chcete pozorovat. Vybrané zástupce je dobré navštěvovat 3–4x týdně, zvláště v období, kdy bude zřejmé, že nastanou sledované fenologické fáze. Součástí pracovního listu jsou 2 úkoly:

ROZPOZNÁVÁNÍ FENOFÁZÍ (45 min)

S pomocí fotografií v pracovním listě pedagog seznámí žáky s fenofázemi a jejich průběhem. Fotografie žáci následně skládají a přiřazují dle různých zadání. Součástí aktivity je také představení, jak dopady klimatické změny fenologické fáze ovlivňují – např. dřívější nástup olistění, pupenů nebo kvetení. Mezi živočichy může docházet např. k dřívějšímu hnízdění. Pracovní list také představuje, jaká mohou být rizika spojena s dřívějším nebo pozdějším nástupem fenofáze.

TERÉNNÍ POZOROVÁNÍ FENOFÁZÍ (15 min zadání)

Dvojice žáků si vyberou strom (břízu, lísku nebo lípu), který pravidelně cca 2-3x týdně navštěvují a pozorují fenofáze. Ty si fotí a posléze v průběhu měsíců i zaznamenávají do záznamového archu. Po určitém období budete společně data vyhodnocovat. Fotografie fenofází je vhodné ukládat např. do celostátního programu fenofaze.cz

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
Mgr. Monika Bláhová
Ing. Petra Dížková
RNDr. Yvonna Gaillyová
Mgr. Lucie Kudláčková
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_FENOLOGIE.pdf

Vyzkoušejte také

Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby […]

Více informací

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Foto: Chaloupky

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Web tvoří: