Když se řekne dotace

Diskutujme o dotacích! Dotace, které podporují šetrné zemědělské hospodaření, ochranu přírody i realizaci krajinných úprav, jsou jedním z klíčových nástrojů péče o krajinu. Lekce seznamuje s některými principy zemědělské dotační politiky a představuje konkrétní názory zástupců různých zájmových skupin. Pestrost náhledů na dotační systém slouží jako podklad pro diskuse ve třídě.

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznamuje s podklady k současnému nastavení dotací pro krajinu v České republice.
  • Žák se seznamuje s názory různých aktérů.
  • Žák vyjadřuje svůj názor na dotace.
  • Žák se seznamuje s možnou budoucností krajiny jižní Moravy do r. 2050.
  • Žák v týmu navrhne investice v budoucí krajině do r. 2050.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 3 okruhy: 1. názory se různí – názorové spektrum na dotace, 2. diskuze, 3. dotace v krajině budoucnosti do roku 2050 – kreativní, projektový okruh, kde mohou žáci tvořit a naložit se všemi získanými informacemi a novými kompetencemi.

NÁZORY SE RŮZNÍ (45 min)

Žáci pročítají názory a citacemi různých odborníků (zemědělců, zástupců samosprávy, zástupců zájmových skupin), ve kterých se objevují přínosy i nevýhody spojené s dotacemi EU pro ochranu životního prostředí a rozvoj krajiny.

DISKUZE (30 min)

Ve třídě se vede diskuze k tomu, jak dotace vnímají samotní žáci – jak by se měly udělovat, komu, proč, za jakých podmínek.

DOTACE V KRAJINĚ BUDOUCNOSTI DO ROKU 2050 (90 min)

Žáci pracují ve větších skupinách a diskutují, do jakých klimatických opatření v krajině by investovali v roce 2050. V době, kdy dopady klimatických změn pocítíme ještě intenzivněji. Za využití aplikace Příběhy sucha prozkoumávají scénáře budoucnosti jižní Moravy a zamýšlí se nad osudem krajiny v jejich místě. Krajinná opatření tak mohou navrhovat pro okolí své konkrétní obce, zamýšlený investiční projekt si pak skupiny navzájem představí.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_KDYZ-SE-REKNE-DOTACE.pdf

Vyzkoušejte také

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Domluva s úřady

Víte, jak funguje katastr nemovitostí a co je potřeba napsat do žádosti na místní úřad? To všechno si vyzkoušíte na příkladu […]

Více informací

Web tvoří: