Když se řekne dotace

Diskutujme o dotacích! Dotace, které podporují šetrné zemědělské hospodaření, ochranu přírody i realizaci krajinných úprav, jsou jedním z klíčových nástrojů péče o krajinu. Lekce seznamuje s některými principy zemědělské dotační politiky a představuje konkrétní názory zástupců různých zájmových skupin. Pestrost náhledů na dotační systém slouží jako podklad pro diskuse ve třídě.

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznamuje s podklady k současnému nastavení dotací pro krajinu v České republice.
  • Žák se seznamuje s názory různých aktérů.
  • Žák vyjadřuje svůj názor na dotace.
  • Žák se seznamuje s možnou budoucností krajiny jižní Moravy do r. 2050.
  • Žák v týmu navrhne investice v budoucí krajině do r. 2050.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 3 okruhy: 1. názory se různí – názorové spektrum na dotace, 2. diskuze, 3. dotace v krajině budoucnosti do roku 2050 – kreativní, projektový okruh, kde mohou žáci tvořit a naložit se všemi získanými informacemi a novými kompetencemi.

NÁZORY SE RŮZNÍ (45 min)

Žáci pročítají názory a citacemi různých odborníků (zemědělců, zástupců samosprávy, zástupců zájmových skupin), ve kterých se objevují přínosy i nevýhody spojené s dotacemi EU pro ochranu životního prostředí a rozvoj krajiny.

DISKUZE (30 min)

Ve třídě se vede diskuze k tomu, jak dotace vnímají samotní žáci – jak by se měly udělovat, komu, proč, za jakých podmínek.

DOTACE V KRAJINĚ BUDOUCNOSTI DO ROKU 2050 (90 min)

Žáci pracují ve větších skupinách a diskutují, do jakých klimatických opatření v krajině by investovali v roce 2050. V době, kdy dopady klimatických změn pocítíme ještě intenzivněji. Za využití aplikace Příběhy sucha prozkoumávají scénáře budoucnosti jižní Moravy a zamýšlí se nad osudem krajiny v jejich místě. Krajinná opatření tak mohou navrhovat pro okolí své konkrétní obce, zamýšlený investiční projekt si pak skupiny navzájem představí.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_KDYZ-SE-REKNE-DOTACE.pdf

Vyzkoušejte také

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Domluva s úřady

Víte, jak funguje katastr nemovitostí a co je potřeba napsat do žádosti na místní úřad? To všechno si vyzkoušíte na příkladu […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: