Nazeleno aneb kdo nás tahá za nos?

Odolejte greenwashingu! V této lekci prozkoumáme, jestli se firmy chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jak tvrdí. Nekalé praktiky si ukážeme na reálných příkladech. Poznáte, kdo si na zelené podnikání jenom hraje?

Autor: Martin Jestřábek

Vzdělávací cíle:

 • Žák chápe, co je to greenwashing, a popíše, k čemu ho firmy používají.
 • Žák identifikuje, kdy se firmy dopouštějí greenwashingu.
 • Žáci diskutují možné dopady greenwashingu na jedince i společnost.

Pomůcky:

 • prezentace o GW (příloha 1a, 1b), vytištěné reklamní materiály vybraných firem (příloha 2), 7 hříchů GW (příloha 3), archy papíru na „plakáty“, loga firem (příloha 4), zařízení s přístupem k internetu, papíry, tužky, lepidla, nůžky

Postup:

1. Úvod (5 minut)

Dopady klimatické změny jsou stále zjevnější a s nimi se zvyšuje tlak na změnu fungování celé společnosti. Firmy, které svou činností přispívají ke zhoršování klimatické krize, se snaží udržet status quo, aby si udržely zisky. Za účelem vylepšení svého obrazu vytvářejí falešnou představu o tom, že nákupem jejich výrobků a služeb pomáháme ke zlepšení stavu světa. Klamou tak spotřebitele, plýtvají jejich penězi, energií a v důsledku mohou vést k demotivaci a rezignaci lidí na snahy o změnu situace.

Představte téma a záměr dnešního setkání, kterým je greenwashing (GW). Přibližte, že se GW dnes budeme snažit rozpoznat v prezentacích konkrétních firem a že budeme zkoumat, kde a jak ho firmy používají.

Pro uvedení do tématu, případně pro svou představu o povědomí zúčastněných o tématu, se žáků postupně zeptejte:

 • Co si pod slovem greenwashing představujete?
 • Kdo si myslí, že už se někdy potkal s greenwashingem?
 • Podle čeho tak usuzujete, jak poznáte greenwashing?

2. Sedm hříchů greenwashingu (30 minut / 55 minut v delší verzi)

Co je greenwashing? (5 minut / 10 minut v delší verzi)

Představte pomocí prezentace (přílohy 1a, 1b) co je to greenwashing, jaká je jeho historie, co popisuje 7 hříchů GW a jeho souvislost s klimatickou krizí.

Pro plynulost další práce je důležité, aby žáci chápali podstatu GW a dokázali rozlišit jednotlivé hříchy – na závěr výkladu ověřte jejich porozumění.

Hledání hříchů (10 minut / 25 minut v delší verzi)      

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech.

Rozdejte každé skupině jeden reklamní materiál k prozkoumání (příloha 2) a přehled hříchů (příloha 3) jako pomůcku. V případě, že mají žáci k dispozici zařízení s přístupem k internetu, mohou pracovat přímo s webovou prezentací firem (odkazy naleznete v PDF Lekce ke stažení, v části Zdroje – Prezentace firem).

Rozdejte do skupin papíry, lepidla a nůžky pro přípravu plakátu, včetně log zkoumaných firem (příloha 4).

Poproste žáky, ať si mezi sebou ve skupině nejdříve rozdělí práci. Aby úkol stihli, bude každý moci pracovat maximálně se dvěma hříchy.

Vyzvěte žáky, ať si prostudují materiály a zjistí, jestli a jakého hříchu se firmy dopouštějí. Svá zjištění se stručným vysvětlením zpracují na plakát, který na závěr práce vyvěsí společně s ostatními na viditelné místo. V případě, že nevyužijete pro další práci záznam na plakáty, mohou žáci svá zjištění jen průběžně chodit zapisovat na tabuli.

Můžete jim položit a na tabuli napsat tuto otázku:

 • Kterého hříchu se firmy ve své sebeprezentaci dopouštějí? Zdůvodněte svůj závěr.

Co jsme zjistili (15 minut / 30 minut v delší verzi)

S ohledem na čas je sdílení možné udělat formou galerie. Žáci se mohou dle zájmu volně pohybovat po
místnosti, kde jsou rozvěšené plakáty jednotlivých firem. U každého plakátu zůstává jeden člověk ze skupiny, která ho zpracovala, a příchozím prezentuje výsledky práce skupiny. Prezentující se u svého plakátu postupně prostřídají, aby měli možnost vidět práci ostatních.

Vzniklé plakáty můžete nechat ve třídě, aby se s výsledkem hledání skupin mohli všichni podrobněji seznámit.

Vzhledem k množství času se pohybujeme pouze na úrovni rozpoznání, že dochází ke GW, hlubší analýzu je možné provést v následné práci v dalších hodinách nebo při samostatné práci mimo hodinu.

3. Reflexe – NID (10 minut / 20 minut v delší verzi)

Lekci uzavřete společným kruhem, který dá každému příležitosti, aby k tématu či průběhu lekce promluvil. Zeptejte se žáků na jednu z těchto otázek:

 • „NID“ – Jaká je pro mě nejdůležitější informace dne?
 • Co pro mě bylo nové či překvapivé?

V případě, že se chcete zaměřit na dopady GW, zadejte do kolečka konkrétnější otázku:

 • Jaký dopad může mít GW na společnost?
 • Jak může GW působit na jednotlivce?
 • Jaký dopad má GW na řešení klimatické krize?
 • Co si myslíte o tomto typu marketingu?

Infobox s příklady hříchů jednotlivých firem, tipy na další práci a zdroje naleznete v PDF lekce ke stažení.

Autor: Martin Jestřábek, NaZemi, vytvořeno pro Člověk v tísni.

Přílohy:

pdf
Lekce_Nazeleno.pdf
pdf
Priloha_1a_Prezentace.pdf
pdf
Priloha_1b_Pruvodni_text_k_prezentaci.pdf
pdf
Priloha_2_Sebeprezentace_firem.pdf
pdf
Priloha_3_Sedm_hrichu_GW.pdf
pdf
Priloha_4_Loga_firem.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat […]

Více informací

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Foto: DFID na Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
Web tvoří: