V Praze proběhla národní konference o klimatickém vzdělávání

Vzděláváme (se) pro klima 2023

Na 120 vzdělavatelů z celé republiky se sešlo v Praze v rámci národní konference Vzděláváme (se) pro klima, která se konala u příležitosti spuštění nového vzdělávacího webu www.ucimoklimatu.cz

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE VZDĚLÁVÁME (SE) PRO KLIMA 2023

V rámci konferenčního slavnostního představení proběhla společná část, která přiblížila jak pojetí a principy klimatického vzdělávání, tak praktické představení a fungování webu. Věnovala se otázkám jako:

  • Jaké jsou klíčové principy pro vzdělávání o klimatické změně?
  • Vnímá současná revize českého vzdělávání důležitost tohoto tématu?
  • Jak učit o klimatu v místních souvislostech a pracovat s ním ve výuce napříč různými předměty?

Na to navázala část workshopová, účastníci si mohli zažít a osvojit několik praktických lekcí a nástrojů, které autoři webu připravili pro 2. stupeň základních škol nebo střední školy. Workshopy se věnovaly tématům jako např. proměny české krajiny, péče o školní les, klimatická opatření na místní úrovni, odpovědnost za řešení klimatické změny, ekologická krize, greenwashing, dopady klimatické změny na české obce apod. Na kompletní nabídku workshopů se můžete podívat zde.

Součástí akce bylo i testování webu nebo debata o spolupráci a rozšíření partnerství tvůrců webu. Celý program konference doprovázela doporučení žáků a studentů k tomu, jaké potřeby a doporučení mají pro klimatické vzdělávání (naleznete v příloze).

Podklady ke všem workshopům realizovaným na konferenci naleznete zde:

Pořadatelem akce bylo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty, Učiteli za Klima, Lipkou – školským zařízení pro environmentální vzděláváníTerezou, vzdělávacím centrem, z.ú. 

Ohlasy v médiích:

Zpracovali: Kateřina Borovinová, Jakub Opršal
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
Konference_MLADI_plakat.pdf
pdf
Klima-projekty_Koniklec.pdf
pdf
TACR_Pribehy-sucha.pdf
pdf
TEREZA_Klimakurz.pdf
pdf
UCIM-O-KLIMATU_Prezentace.pdf
pdf
JIRI-KULICH_Proc-klimaticke-vzdelavani-1.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Web tvoří: