Uhlíková stopa potravin

Víte, jaké potraviny mají největší dopad na klimatickou změnu? Objevujte společně s žáky, jak může naše jídlo ovlivnit svět kolem nás. Vytvořte si vlastní klimaticky odpovědný jídelníček a zamyslete se nad vaším dopadem na planetu.

Foto: LIPKA

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjádří vlastními slovy, co je to uhlíková stopa potravin.
 • Žák vypočítá uhlíkovou stopu svého jídla.
 • Žák navrhne, jak by bylo možné snížit uhlíkovou stopu jídla.

Pomůcky:

Postup:

1. Podle čeho si vybíráme jídlo? (5 min)

Zeptejte se žáků:

 • Podle čeho si vybíráte jídlo?

Zapište všechny odpovědi na tabuli (cena, dostupnost, chuť, zvyk, množství…). Pokud nepadne odpověď, která se týká vlivu na životní prostředí či vlivu na klima, řekněte ji vy a dopište ji na tabuli. Ptejte se, zda znají někoho, pro koho je toto důležité a při nákupech / v restauraci / ve školní jídelně tento vliv řeší. Pokuste se doptat, jak se může zvažování tohoto vlivu při vybírání jídla projevovat.

Zarámujte cíl lekce: Budeme zjišťovat, jak náš výběr jídla ovlivňuje změnu klimatu.

2. Mé jídlo na talíři (15 min)

Rozdělte žáky do skupin. Můžete k tomu využít dělící kartičky talířů (Příloha 1). Každému žákovi dejte vylosovat jeden dílek talíře. Vyzvěte žáky, ať vytvoří skupiny podle barvy dílků a složí z nich talíř. Zjistí tak, jaké jídlo bude jejich skupina připravovat (svačinu, oběd nebo večeři).

Každé skupině dejte sadu kartiček potravin (Příloha 2). Vyzvěte žáky, aby si nyní zkusili z těchto kartiček vytvořit jednu porci jídla (svačiny, oběda nebo večeře), a to podle těchto kritérií:

 • pouze 1 porce jídla za celou skupinu
 • reálná porce, tedy taková, jakou by skutečně snědli
 • porce jídla zohledňuje potřeby všech ze skupiny

Následně skupiny ostatním stručně představí, jaké jídlo vymyslely.

3. Video uhlíková stopa jídla (10 min)

Pusťte žákům video The Carbon Footprint Of A Sandwich. Vyzvěte je, ať jej pozorně
sledují a snaží se v něm najít odpověď na tuto otázku:

 • Jak souvisí produkce potravin s vypouštěním skleníkových plynů?

Po skončení videa se žáků zeptejte:

 • Co jste se z videa dozvěděli?
 • Rozuměli jste, co je tzv. uhlíková stopa?
 • Které fáze v životním cyklu potravin mají vliv na výslednou uhlíkovou stopu potravin?

4. Spočítej si svou uhlíkovou stopu (10 min)

Nechte žáky, aby si nyní spočítali uhlíkovou stopu svých porcí jídla. Rozdejte každé skupině tabulku uhlíkové stopy potravin (Příloha 3), kalkulačku, tužku a papír. Po vypočítání uhlíkové stopy všech porcí nechte zástupce každé skupiny sdílet, k čemu došli. Můžete se ptát na tyto otázky:

 • Jaká je uhlíková stopa vašeho jídla?
 • Které potraviny z vaší porce jídla měly vysokou uhlíkovou stopu a které naopak nízkou?

5. Co můžu dělat? (5 min)

Na závěr programu napište na tabuli otázku:

 • Podle čeho si můžu vybírat jídlo, aby mělo menší vliv na klimatickou změnu (mělo menší uhlíkovou stopu)?

Nechte zaznít všechny nápady od žáků a zaznamenejte je na tabuli.

Tipy pro další práci, infobox a ověřené zdroje naleznete v lekci ke stažení v příloze.

Autorka lekce: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pro potřeby webu upravila Tereza Křivánková.

Přílohy:

pdf
Lekce_Uhlikova_stopa_potravin.pdf
pdf
Priloha_1_Delici_karticky_taliru.pdf
pdf
Priloha_2_Karticky_potravin.pdf
pdf
Priloha_3_Tabulka_uhlikova_stopa_potravin.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Změna klimatu a já

Jakou po sobě nechávám uhlíkovou stopu? Je větší nebo menší než průměr ČR, EU a světa? A jak ji snížím? Právě na […]

Více informací

Foto: Nick Walker z Pixabay

Farma zvířátek aneb klimatická dohoda

Proč je tak náročné shodnout se na řešení složitých problémů, jako je např. klimatická změna? Pomocí atraktivního videa analyzujte jednotlivé […]

Více informací

Zdroj: Člověk v tísni

Klimatická stezka

Vydejte se na hravou stezku a hledejte odpovědi na otázky týkající se klimatické změny. Jaké jsou její příčiny? Jaké má dopady […]

Více informací

Ilustrace: LIPKA
Web tvoří: